Mindfulness

Mindfulness eller som det ofta kallas på svenska - medveten närvaro, handlar om att vara medvetet uppmärksam på det som sker i nuet utan att värdera. Mindfulness har liksom Qigong, som också innehåller mindfulness, en mångtusenårig tradition och har här i väst blivit väldigt populärt sen några år tillbaka.

Vad mindfulness är

Mindfulness är främst ett förhållningssätt till livet, till det som händer i oss och omkring oss. Det innehåller också ett flertal tekniker och övningar som vi har stor nytta av i vår vardag. Motsatsen till mindfulness skulle man kunna säga är mindlessness vilket innebär att vara omedveten om det som sker i oss och omkring oss. Rötterna till mindfulnessen finner man i buddismen, men Jon Kabat-Zinn, som är den som gjort mindfulness känt i västvärlden, har anpassat den så att den passar vår kultur. Mindfulness innehåller ett antal nyckelprinciper kring förhållningssättet, vilka hjälper oss att flytta oss från det som skapar ohälsa till en plats i oss där vi har bra förutsättningar för att må bra.

Varför lära sig mindfulness

Många har stor nytta av mindfulness när det gäller att hantera stress men den påverkar även vårt humör och vår hälsa i stort. En hel del forskning har gjorts kring hur mindfulness bland annat hjälper mot stressproblem, smärta och depression. Mindfulness är ett bra sätt för att bli mer medveten om sina tankar, känslor och kroppsupplevelser vilket skapar mer medveten närvaro och fokus i livet, vilket ger mer lugn. Det handlar också till stor del om att observera sitt dömande av sig själv, av andra och av livet. Träningen går till stor del ut på att föra in mer acceptans och tillit, vilket gör livet lättare och skapar mer flöde.

Hur kan man lära sig mindfulness

Mindfulness för företag. Vi kommer gärna ut till ert företags konferens eller event och erbjuder en stund med mindfulness. Läs mer här ».

Mindfulness på egen hand. Vill du lära och träna mindfulness på egen hand så finns vår cd. Där får du lära dig verktygen och förhållningssätten och kan träna själv. Läs mer här ».
Kontakta LifePoint »
Tillbaka »


© LifePoint AB     www.lifepoint.se
Senast uppdaterad: 2020-07-20