Lagring av personuppgifterLifePoint AB följer den nya dataskyddsförordningen GDPR. Vi spar endast relevant kontaktinformation och endast för vår kontakt med dig, dvs vi överlåter ej någon information till tredje part. Genom att du kontaktar oss godkänner du att vi spar relevant kontaktinformation och att vi vid behov skickar ut nyhetsbrev någon gång per år. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrev, länk finns längst ned på nyhetsbrevet. Uppgifterna som sparas är namn, kontaktuppgifter samt kontaktinformation Uppgifterna sparas så länge det är relevant för utskick. Du har också rätt att be att få veta vilka uppgifter om dig som finns sparade, och få dem raderade om du vill. Vi sparar inte någon känslig information.
Stäng detta fönster


© LifePoint AB     www.lifepoint.se
Senast uppdaterad: 2022-01-23