Om LifePoint

LifePoint vill inspirera till att vara i full kontakt med livet och nuet.

Vad LifePoint betyder
LifePoint kan fritt översättas med Livets ögonblick, det vill säga - nuet. Kort och gott: Att vara närvarande i nuet och få ut mer av livet.

LifePoints idé
LifePoints idé är att hjälpa företag och människor att hitta närvaron och glädjen i nuet. Att kunna hantera stress och sådant som förhindrar närvaro i nuet är ett av de första stegen på vägen dit.

Vad LifePoint gör
LifePoint håller workshops i Qigong och mindfulness. LifePoint vänder sig numera endast till företag och grupper. Företagsworkshops sker såväl ute i hela landet som i utlandet.

Historia
LifePoint startades i september 2007 och namnet kom året därpå och 2011 blev LifePoint ett aktiebolag. Första Qigongkursen och företagsuppdraget i Qigong i Sverige hölls under 2007. 2010 började LifePoint även hålla workshops i mindfulness. Under åren har många workshops och kurser skett såväl i Sverige som utomlands.

Vilka som driver LifePoint
LifePoints initiativtagare och grundare heter Lasse Björklund och är bland annat Qigonglärare, mindfulnessinstruktör och coach. Lasse har många kurser och utbildningar bakom sig när det gäller hälsa och utveckling.

LifePoint samarbetar även med andra företag.
Tillbaka »


   Lasse Björklund, grundare

   Foto: Danne Eriksson

© LifePoint AB     www.lifepoint.se
Senast uppdaterad: 2020-07-15